Over Regenesis®


De vertaling van Regenesis® is opnieuw beginnen.

Iedere cel in je lichaam kent zijn taak om het lichaam goed te laten functioneren. Ook bevindt zich in iedere cel een energiebron die de cel van energie voorziet om goed te kunnen functioneren.

Bij een pasgeborene is deze energie duidelijk aanwezig. Dit is ook zichtbaar gemaakt tijdens wetenschappelijk onderzoek. Deze energie, Blue Dot Energy, is te zien in iedere cel als een blauw stipje. Naarmate je ouder wordt en je als het ware ‘uitgegroeid’ bent is deze energiebron niet meer zo zichtbaar, maar absoluut aanwezig.

In de loop van tijd kan de celenergie verminderen door in-of externe factoren. Het kan het zijn dat de cel zich anders gaat gedragen en dat kan tot ziekte of lichamelijk ongemak leiden.

Tijdens een Regenesis behandeling wordt de energie in de cel geactiveerd en krijgt de cel een prikkel om weer te gaan doen waar de hij voor bedoeld is. Dit draagt bij aan verbetering van je gezondheid.

Als je meer wilt lezen over dit onderwerp google dan op Robert Rasmusson, Blue Dot Energy of Regenesis®.

Aanmelden en afspraken maken
Als je belangstelling is gewekt voor deze behandelwijze en je wilt graag hierover afstemmen stuur mij dan een mail. Vermeldt in je mail je klachten en het doel wat je wilt bereiken.

Vervolgens zal ik een inschatting maken of de Regenesis® behandelingen een bijdrage zouden kunnen leveren aan het bereiken van jouw doel. Als Regenesis® niet geschikt is voor jou zal ik dit ook aangeven.

Wanneer Regenesis® een passende behandeling is stuur ik je een intake-formulier. Het verzoek is om dit intake-formulier voorafgaande aan de eerste behandeling ingevuld en ondertekend aan mij te mailen of per post terug te sturen, zodat ik mij kan voorbereiden op de eerste behandeling. De afspraken plannen we samen.

De ervaring leert dat je een positief en blijvend goed resultaat ervaart na minimaal 4 van deze behandelingen. Het is belangrijk dat er tussen de eerste behandelingen niet meer dan een week zit. Je haalt het meeste rendement uit de behandelingen door deze regelmaat aan te houden.


Mijn aanpak
Op basis van ons intake gesprek stel ik een behandelplan op dat wij samen bespreken. Vervolgens ga ik je gericht behandelen.

Door de behandeling zullen de klachten naar verwachting verminderen of verdwijnen. Door het behandelen van een combinatie van bepaalde drukpunten en zenuwknopen wordt de pijnplek behandeld. Er wordt op deze manier aanspraak gemaakt op het zelf genezende vermogen van het lichaam, de celenergie wordt geactiveerd.

Voor en na iedere behandeling bespreken we wat het resultaat is uitgaande van de aard en de intensiteit van de klachten die je aangeeft bij de intake en voor iedere behandeling.

Bij deze behandeling horen ook het geven van ’tips and tricks’.
We overleggen of je doel bereikt is en of verdere behandeling wenselijk is.

Alles wat er tussen ons besproken wordt valt onder mijn beroepsgeheim.

Regenesis® Praktijk Irene van der Horst
Cole Porterstraat 332
3069 ZD Rotterdam

L: Irene van der Horst
T: 06 – 10 30 30 19